Hakkame lõpetama töid Vanas Anatoomikumis

Hakkame ennetähtaega lõpetama restaureerimistöid Vanas Anatoomikumis, Lossi 38.

Teostatud sai pinkide, põrandate, tahvli, laua restaureerimistööd. Lagede seinte lubikrohvimine, värvimine.

Hoones jälle 4 ruumi restaureeritud.